Aktualności

 
2020.03.16

WAŻNY KOMUNIKAT


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadza kolejne ograniczenia w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania Zarząd Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów. Zachęcamy do korzystania z dostępnych kanałów komunikacji tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com ) lub kontaktu telefonicznego pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

Mając na uwadze charakter oraz specyfikę działalności naszego przedsiębiorstwa zdecydowaliśmy o podjęciu kolejnych środków bezpieczeństwa:
  • zamknięcie biur Spółki dla Klientów w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania

    Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość i korzystanie z drogi korespondencyjnej i telefonicznej. W siedzibie Spółki - w budynku administracyjnym przy ul. Podlesie 30 - będzie uruchomione stanowisko Dziennika Podawczego, jednak prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych i wybieranie tej możliwości tylko w wyjątkowych sytuacjach.

  • czasowe zawieszenie i ograniczenie prac remontowych, prac związanych z wymianą i odczytem wodomierzy oraz budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wykonywanie włączeń, badań i prób oraz odbiorów przyłączy)

    Inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

    Ponadto służby MZWiK Sp. z o.o. wykonywać będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tj. na terenie działalności Spółki wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze na sieci. Awaryjne zgłoszenia wymagające prac przy zestawach wodomierzowych u Odbiorców będą realizowane po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu przy zastosowaniu dostępnych środków ostrożności i obowiązujących zaleceń.

W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.


 
2020.03.13

W związku z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, bezpośrednia obsługa Klientów MZWiK Sp. z o.o. realizowana będzie jedynie w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Prosimy o ograniczenie lub odłożenie osobistych wizyt w siedzibie Spółki do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych kanałów komunikacji tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com ) lub kontaktu telefonicznego pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54

Informujemy również, że pracownicy MZWiK Sp. z o.o. - Inkasenci - nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.
 
2020.01.01


Na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Decyzja KR.RET.070.179.2018

Jednocześnie informujemy, iż Uchwałą nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2019 roku, do aktualnie obowiązujących cen taryfowych ustalono dopłaty finansowane z budżetu gminy. Poniżej prezentujemy ceny i stawki opłat obowiązujące w 2020 roku, pomniejszone o kwoty dopłat określone dla poszczególnych grup odbiorców zgodnie z przyjętą uchwałą.

Cennik obowiązujący do 31.12.2020 r. 
2019.12.16


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku w dniach 24 grudnia 2019r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2019r. (Sylwester) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji czynny będzie w godzinach od 7:00 do 12:00.