Aktualności

 

Szanowni Państwo,
od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.
W związku z powyższym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


 
2018.05.29

Informujemy, że od 29 maja 2018 r. na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie KR.RET.070.179.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 21.05.2018 r. Taryfy zostały określone na 3 lata.


 
2018.03.18


Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018r. (Wielki Piątek) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. czynny będzie w godzinach od 7:00 do 13:00. 
2018.01.18

12 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2180). Na mocy art. 9 ww. ustawy, ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc przez okres 180 dni.

Do czasu zatwierdzenia nowej taryfy przez organ regulacyjny, w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mają zastosowanie ceny i stawki opłat obowiązujące w 2017 roku.