Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania III i IV - część I (w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”)

Cel projektu
Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców miejscowości Kalwaria Zebrzydowska poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.

W ramach II naboru dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, projekt pn „Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania III i IV - część I” otrzymał dofinansowanie na poziomie 50% kosztów kwalifikowanych tj. 1.413.982,23 zł.

Projekt obejmuje budowę ok. 3,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stolarskiej, ul. Podlesie, ul. Kolejowej oraz częściowo w rejonie ul. Jagiellońskiej. Rozpoczyna on rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kalwaria Zebrzydowska w ramach przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”.       

powrót