PROW 2014-2020           PROW 2007-2013Inwestycje współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 321 - „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”