Obsługa Klientów i Odbiorców w MZWiK Sp. o.o. - działania prewencyjne (AKTUALIZACJA 16.03.2020 r.)
2020.03.16

WAŻNY KOMUNIKAT


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadza kolejne ograniczenia w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania Zarząd Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów. Zachęcamy do korzystania z dostępnych kanałów komunikacji tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com ) lub kontaktu telefonicznego pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

Mając na uwadze charakter oraz specyfikę działalności naszego przedsiębiorstwa zdecydowaliśmy o podjęciu kolejnych środków bezpieczeństwa:
  • zamknięcie biur Spółki dla Klientów w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania

    Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość i korzystanie z drogi korespondencyjnej i telefonicznej. W siedzibie Spółki - w budynku administracyjnym przy ul. Podlesie 30 - będzie uruchomione stanowisko Dziennika Podawczego, jednak prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych i wybieranie tej możliwości tylko w wyjątkowych sytuacjach.

  • czasowe zawieszenie i ograniczenie prac remontowych, prac związanych z wymianą i odczytem wodomierzy oraz budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wykonywanie włączeń, badań i prób oraz odbiorów przyłączy)

    Inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

    Ponadto służby MZWiK Sp. z o.o. wykonywać będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tj. na terenie działalności Spółki wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze na sieci. Awaryjne zgłoszenia wymagające prac przy zestawach wodomierzowych u Odbiorców będą realizowane po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu przy zastosowaniu dostępnych środków ostrożności i obowiązujących zaleceń.

W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 433):
(...) § 8. 1. W okresie, o którym mowa w § 1, wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:
1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
2. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom lub określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.