Twardość wody
2017.11.27

Twardość wody określa się przez wysokość stężenia zawartego w niej wapnia i magnezu. Im większa liczba tych minerałów, tym woda jest twardsza. Obowiązującą w Polsce jednostką twardości wody określającą stopień twardości wody jest 1 mgCaCO3/l - znana w literaturze jako stopień amerykański. W Polsce, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, twardość ogólna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi musi zawierać się w przedziale 60-500 mg CaCO3/l.W zakładce Vademecum Klienta zostały zamieszczone aktualne wyniki analiz wody oraz tabele dotyczące twardości wody dostarczanej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.