Obsługa Klientów i Odbiorców w MZWiK Sp. o.o. - działania prewencyjne
2020.03.13

W związku z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w celu zapewnienia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, bezpośrednia obsługa Klientów MZWiK Sp. z o.o. realizowana będzie jedynie w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Prosimy o ograniczenie lub odłożenie osobistych wizyt w siedzibie Spółki do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej i możliwości świadczenia obsługi w pełnym zakresie kadrowym.

Zachęcamy do korzystania z dostępnych kanałów komunikacji tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com ) lub kontaktu telefonicznego pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54

Informujemy również, że pracownicy MZWiK Sp. z o.o. - Inkasenci - nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców w okresie od 16.03.2020 r. do odwołania. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

W trosce o zdrowie Klientów i pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.