Vademecum Klienta

Cennik        Druki do pobrania       Wyniki analizy wody


Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe Cena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 4,75 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,54 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 5,65 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,47 zł


Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I - Gospodarstwa domowe Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 9,86zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 9,86zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 9,86zł
Stawka o płaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej (zł/przyłącz) 125,00zł

Grupa II - Pozostali odbiorcy Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 9,86zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 9,86zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 9,86zł
Stawka opłaty przyłączeniowej do sieci wodociągowej (zł/przyłącz) 125,00zł


Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.