Vademecum Klienta

Cennik        Druki do pobrania       Wyniki analizy wody


Uchwałą nr XII/91/19 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 17 października 2019 roku, ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 01.01.2020 r. do 30.05.2020 r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe Cena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 5,59 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,42 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 8,37 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 12,37 zł


Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I - Gospodarstwa domowe Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł

Grupa II - Pozostali odbiorcy Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 31.05.2020r. do 31.12.2020r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe Cena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 5,66 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,49 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 9,49 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 13,49 zł


Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I - Gospodarstwa domowe Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,77 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,77 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,77 zł

Grupa II - Pozostali odbiorcy Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,69 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,69 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,69 zł
Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.