Vademecum Klienta

Cennik        Druki do pobrania       Wyniki analizy wody


Uchwałą nr XXXVI/434/2018 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 września 2018 roku, ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 01.01.2019 r. do 29.05.2019 r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe Cena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 4,75 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,36 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 5,65 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,47 zł


Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I - Gospodarstwa domowe Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł

Grupa II - Pozostali odbiorcy Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.
Ceny dla odbiorcy obowiązujące od 30.05.2019r. do 31.12.2019r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe Cena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 4,81 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,42 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 6,65 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 8,47 zł


Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I - Gospodarstwa domowe Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,64 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,64 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,64 zł

Grupa II - Pozostali odbiorcy Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,54 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,54 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,54 zł
Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.