Vademecum Klienta

Cennik        Druki do pobrania       Wyniki analizy wody


Informujemy, iż na podstawie Uchwały nr XXVII/314/2017 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 9 listopada 2017 roku, ustalono dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kalwaria Zebrzydowska obowiązujące w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 r. Dopłaty finansowane są z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Ceny dla odbiorcy obowiązujące do 31.12.2018 r. uwzględniające dopłaty

Wysokość cen za dostarczaną wodę
Grupy taryfowe Cena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 4,75 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,36 zł

Wysokość cen za odprowadzenie ścieków
Grupy taryfoweCena za m3 (netto)*
Grupa I - Gospodarstwa domowe 5,65 zł
Grupa II - Pozostali odbiorcy 7,47 zł


Wysokość opłaty abonamentowej i przyłączeniowej
Grupa I - Gospodarstwa domowe Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 8,57 zł

Grupa II - Pozostali odbiorcy Cena (netto)
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza głównego w 1-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł
Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wodomierza lokalowego w 2-miesięcznych okresach rozliczeniowych (zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) 10,44 zł


Ceny nie zawierają 8% podatku VAT.