Komunikaty


 
Nowa strona internetowa MZWiK Sp z o.o.
2020.09.23


Szanowni Państwo,
uruchomiliśmy dla Państwa nową stronę internetową, która dostępna jest pod adresem:

https://mzwik-kalwaria.pl


Zachęcamy do korzystania z nowego serwisu.

 
Obsługa Klientów i Odbiorców w MZWiK Sp. o.o - przywrócenie obsługi bezpośredniej
2020.05.27

KOMUNIKAT


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dniem 1 czerwca 2020 r. przywraca bezpośrednią obsługę Klientów w siedzibie Spółki.

Mając na względzie bezpieczeństwo naszych Klientów oraz pracowników, obsługa realizowana będzie przy zachowaniu niżej wymienionych zasad i ograniczeń.
 1. Bezpośrednio po wejściu do budynku administracyjnego Spółki należy zdezynfekować dłonie przy pomocy udostępnionych środków.
 2. Klienci korzystający z obsługi bezpośredniej zobowiązani są do noszenia maseczek lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa oraz zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy - co najmniej 2 metry.
 3. Dopuszczalna liczba Klientów, przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu, nie może być większa niż jedna osoba.

Wznowiono bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez Inkasentów. Przywrócono również wykonywanie prac związanych z okresową wymianą wodomierzy oraz budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wykonywanie włączeń do sieci i przeprowadzanie prób technicznych i odbiorów przyłączy). Prace wymagające interwencji u Odbiorcy będą realizowane przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i po wcześniejszym umówieniu oraz potwierdzeniu terminu.

Jednocześnie nadal rekomendujemy ograniczenie wizyt osobistych w biurze Spółki do niezbędnego minimum - większość spraw można załatwić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, czy też telefonicznie pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54. 
Obsługa Klientów i Odbiorców w MZWiK Sp. o.o. - działania prewencyjne (AKTUALIZACJA 16.03.2020 r.)
2020.03.16

WAŻNY KOMUNIKAT


W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego z powodu zakażeń wirusem SARS-CoV-2, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wprowadza kolejne ograniczenia w celu zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług i zminimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania Zarząd Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji zawiesza bezpośrednią obsługę Klientów. Zachęcamy do korzystania z dostępnych kanałów komunikacji tzn. poczty tradycyjnej i elektronicznej (e-mail: bok@mzwik-kalwaria.com ) lub kontaktu telefonicznego pod numerem 33 876 61 51 lub 33 488 33 54.

Mając na uwadze charakter oraz specyfikę działalności naszego przedsiębiorstwa zdecydowaliśmy o podjęciu kolejnych środków bezpieczeństwa:
 • zamknięcie biur Spółki dla Klientów w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania

  Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście, dlatego bardzo prosimy o wyrozumiałość i korzystanie z drogi korespondencyjnej i telefonicznej. W siedzibie Spółki - w budynku administracyjnym przy ul. Podlesie 30 - będzie uruchomione stanowisko Dziennika Podawczego, jednak prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych i wybieranie tej możliwości tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 • czasowe zawieszenie i ograniczenie prac remontowych, prac związanych z wymianą i odczytem wodomierzy oraz budową nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (wykonywanie włączeń, badań i prób oraz odbiorów przyłączy)

  Inkasenci nie będą dokonywać odczytów wodomierzy u Odbiorców. Rozliczenie za zużytą wodę i odprowadzone ścieki nastąpi na podstawie odczytów szacunkowych wyliczonych według zużycia w poprzednich miesiącach. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie w godzinach pracy zakładu lub poprzez pocztę elektroniczną.

  Ponadto służby MZWiK Sp. z o.o. wykonywać będą tylko prace związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z bieżącym oczyszczaniem ścieków tj. na terenie działalności Spółki wykonywane będą wyłącznie prace naprawcze na sieci. Awaryjne zgłoszenia wymagające prac przy zestawach wodomierzowych u Odbiorców będą realizowane po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu przy zastosowaniu dostępnych środków ostrożności i obowiązujących zaleceń.

W trosce o zdrowie Klientów i Pracowników Spółki powyższe działania prewencyjne obowiązują do odwołania. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.