Zamówienia publiczne

Zamawiający:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Podlesie 30
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
powrót