Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa opasek naprawczych, opasek do nawiercania, zasuw, obudów do zasuw, łączników dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
20.01.2016

Sukcesywna dostawa rur i kształtek ciśnieniowych, nasuwek oraz hydrantów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
15.01.2016

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
09.12.2015

„Budowa sieci wodociągowej w ul. 11-go Listopada (przebudowa/wymiana wodociągu na odcinku B1-B4)” w ramach zadania I objętego przedsięwzięciem pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”
17.04.2015

Przetarg nieograniczony - postępowanie nr ZP/001/2015 (rozstrzygnięty)
Sukcesywna dostawa opasek naprawczych, opasek do nawiercania, zasuw, obudów do zasuw, łączników dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
14.01.2014

Przetarg nieograniczony - postępowanie nr ZP/036/2014 (rozstrzygnięty)
Sukcesywna dostawa rur i kształtek ciśnieniowych, nasuwek oraz hydrantów dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
23.12.2014

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
08.12.2014

„Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą w Barwałdzie Średnim”
08.12.2014

Przetarg nieograniczony - postępowanie nr ZP/024/2014 (unieważniony)
„Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z budową rurociągów technologicznych, komory zasuw, drenażu opaskowego oraz instalacją elektrotechniczną i sterowniczą w Barwałdzie Średnim”
19.11.2014

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
11.09.2014

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania IV - cz.III” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”
09.06.2014

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
27.12.2013

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
06.12.2013

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
08.10.2013

Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania II w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”
18.04.2013


Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania III i IV - część I
(w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - etap I”)
04.06.2012

Sukcesywna dostawa wodomierzy i nakładek do zdalnego odczytu dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej
08.05.2012

Sukcesywna dostawa armatury wodociągowo-kanalizacyjnej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
27.04.2012

Budowa sieci wodociągowej - odcinek „E6”-„E7” (zadanie I) oraz „J”-„J4” (Zadanie II) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska - Etap I”-
22.03.2012Przebudowa i rozbudowa budynku socjalno-techniczno-administracyjnego.
20.03.2012


powrót